Missie/visie

Missie/visie

Missie
1. Het beheren en exploiteren van het Streekcentrum in het Ooievaarsdorp Liesvelt.
2. Het stimuleren van duurzame activiteiten op met name het gebied van (al dan niet agrarisch) natuur- en landschapsbeheer, (agro) toerisme  en cultuurhistorie en daarmee samenhangend voorlichting en educatie.
3. Het bevorderen en herstel van natuur- en landschapswaarden in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, waaronder onder meer is begrepen de aandacht voor de bescherming van vogels, meer in het bijzonder voor het leefgebied van de ooievaar;
4. Het verrichten van alle verdere handelingen , die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Visie
Het streekcentrum beheert cultuurhistorische objecten en organiseert hier omheen aantrekkelijke educatieve activiteiten om bezoekers de waarde van de streek te laten beleven en zien.

De activiteiten worden zoveel mogelijk georganiseerd en uitgevoerd in samenwerking met andere betrokken partijen.

Organisatie:
Het bestuur bestaat uit een bestuur met 6 leden.
Voorzitter            L. Addink-Döle
Secretaris           P. Lodder
Penningmeester  S.J. Veerman
Bestuurslid         R. Schliesser
Bestuurslid         M.E. Epema - van Aken
Bestuurslid:        F.A.  Kool    
Bestuurslid:        E.J.  ZIndel

 Nieuws

In memoriam Frits Kool


Uw bezoek

Openingstijden:
Di t/m zo 10:00 - 17:00 uur
Ma Gesloten
1e en 2e paasdag, 1e en 2e pinksterdag en hemelvaart zijn wij geopend.
Tarieven:
Volwassenen: € 3,50
Kinderen (3-12 jr.): € 2,00
Groepen: € 3,00 pp (volw.) en € 1,50 (3-12 jr.)
Dit geldt ook voor de mindervaliden.

Contact:
Wilgenweg 3
2964 AM Groot-Ammers
Tel. 0184-602616

Kalender

De complete kalender

Facebook: