Historie

Het Streekcentrum Ooievaarsdorp “Het Liesvelt”  is sinds 1999 een Stichting met als doel: het stimuleren van activiteiten en het geven van voorlichting en educatie op het gebied van cultuur-, natuurhistorische aspecten en duurzaam (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer van de Alblasserwaard. Ook de zorg voor de ooievaar en zijn leefgebied is een belangrijk aandachtsgebied. Dit wordt gerealiseerd door o.a. fysieke opstellingen: een eendenkooi, korenmolen, wind (water) molen, bijenstal, een moestuin. Grienden en een griendwerkershuisje kunnen bekeken worden.

M.i.v. september 2017 zijn we een samenwerking aangegaan met van Hoorne Entertainment die het park als de Avonturenboerderij exploiteert.

Door het krijgen van kennis en inzicht in de verschillende aspecten van het landschap worden de streekbewoners en de bewoners van de steden zich meer bewust van het belang van het behoud van natuur- en landschap, agrarisch natuurbeheer en het duurzaam omgaan met je leefomgeving

Geschiedenis in het kort 
Eind jaren zestig van de vorige eeuw was de ooievaar vrijwel geheel uit Nederland verdwenen. In 1969 werd het huidige terrein van 5 ha. door de Vogelbescherming aangekocht voor de vestiging van Ooievaarsdorp Het Liesveld. Na 30 jaar fokken werd het gestelde doel gehaald. Er waren meer dan duizend ooievaars in Nederland. Eind jaren negentig verdwenen de kooien en werd in 1999 de Stichting gevormd.

Bezoekers
Jaarlijks, in het seizoen van april tot en met half september, verwelkomt het centrum ca. 8.000 bezoekers en 20 groepen leerlingen van de basisscholen in de regio, die een educatief programma uitvoeren. Individueel of onder begeleiding van een natuurgids van het Streekcentrum.

Samenwerking met andere partijen
Het Streekcentrum werkt waar nodig intensief samen met de agrarische natuurvereniging Den Hâneker, Streekcentrum “Alblasserbos”, veldwerkcentrum Hei- en Boeicop en Kinderboerderij Andel van Spruitcentrum te Gorinchem, Waterschap Rivierenland, Stichting Boerderij en Erf en de Bijenvereniging.